Italian kieli

Italiaa puhuu äidinkielenään noin 70 miljoonaa ihmistä ja se on todellinen kulttuurin kieli. Työelämässä sitä voi hyödyntää esimerkiksi matkailun, teollisuuden, muodin, taiteen ja kaupan aloilla. Italian kieltä voi opiskella B2/B3-kielenä Jokelassa.

Italian kielen opiskelu antaa opiskelijalle:

  • Italian kulttuurin tuntemusta
  • mahdollisuuden tutustua italialaiseen yhteiskuntaan.

Kurssien suoritusjärjestys

B2/B3-tasot - Valtakunnalliset syventävät kurssit

Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (IAB31)

Kurssilla tutustutaan italian kieleen ja sen asemaan maailmassa. Pohditaan myös italian kielen suhdetta opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusta jokapäiväisissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita. Lisäksi opetellaan  tärkeimpiä kohteliaita ilmauksia. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Matkalla maailmassa (IAB32)

Kurssilla perehdytään matkustamiseen liittyviin sosiaalisiin kohtaamisiin sekä tavallisiin asiointitilanteisiin. Harjoitellaan myös lisää erilaisia viestintästrategioita. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Elämän tärkeitä asioita (IAB21/33)

Kurssin aiheena on nuorten jokapäiväinen elämä. Perehdytään ihmissuhteisiin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin.  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Monenlaista elämää (IAB22/34)

Kurssin aiheena ovat kulttuurien väliset kohtaamiset Suomessa ja ulkomailla. Kurssilla keskitytään sosiaalisten koodien mahdollisiin eroihin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan myös pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Hyvinvointi ja huolenpito (IAB23/35)

Kurssilla tutustutaan erilaisiin ihmissuhteisiin, hyvinvointiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Opetellaan myös toimimaan keskustelijana ja kuuntelijana erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa ilmaista omia mielipiteitä arkipäivän asioista. Lisäksi pohditaan teknologian ja digitalisaation vaikutusia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Kulttuuri ja mediat (IAB24/36)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (IAB25/37)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.


Yhteinen maapallomme (IAB26/38)

Kurssilla tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön, jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiireinä ovat luonto, erilaiset asuinympäristöt sekä kestävät elämäntavat. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.