Tieto- ja viestintäteknologia

Nykyaikainen yhteiskunta ei toimi ilman tietotekniikkaa. Tulevaisuudessa tietotekniset palvelut ja ratkaisut ovat läsnä kaikkialla yhteiskunnassa esineiden internetin ja robotisaation kaltaisten valtavien globaalien trendien seurauksena. Vaikka lukion pakolliseen oppimäärään ei sisälly tietotekniikan kursseja, on Tuusulan lukiossa tarjolla toimipisteestä riippuen koulukohtaisia soveltavia tietotekniikan kursseja, joilla voit opiskella esimerkiksi koodaamista, pelisuunnittelua ja robotiikkaa.

Paikalliset soveltavat kurssit

Tietokone työvälineenä lukiossa (TVT1)

Kurssilla opitaan hallitsemaan lukio-opiskelun kannalta keskeisiä tieto-ja viestintäteknisiä taitoja. Lisäksi suoritetaan multimediaprojekti, jossa hyödynnetään useita eri ohjelmistoja ja välineitä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Johdatus pelikehitykseen (TVT2)

Kurssilla opitaan yksinkertaisen peli- ja sovelluskehityksen kannalta keskeisiä tietoja ja taitoja. Opiskelijat tuottavat omia sovelluksia ja pelejä harjoitustehtävänä. Kurssin lopputyönä tehdään oma sovellus tai peli. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Ohjelmointi (TVT3)

Kurssilla perehdytään nykyaikaisen ohjelmoinnin perusideoihin sekä algoritmien laatimiseen. Oppimateriaalina käytetään Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmoinnin MOOC-kurssia. Suorittamalla kurssin Helsingin yliopiston vaatimusten mukaan voi opiskelija saada opiskelupaikan tietojenkäsittelytieteen laitokselta ilman pääsykoetta. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Peliohjelmointi (TVT4)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii pelikehitystä ja ohjelmointia modernissa ja ammattimaisessa ympäristössä. Opiskelijat tuottavat omia pelejä harjoitustehtävänä. Kurssin lopputyönä tehdään oma peli. Esitietoina toimivat kurssit TVT2 ja TVT3. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Robotiikka (TVT5/TO2)

Kurssilla tutustutaan robotisaation yhteiskunnalliseen merkitykseen aikakautemme keskeisenä trendinä ja muutosilmiönä. Lisäksi kurssilla opitaan robotiikkaan läheisesti liittyviä teknisiä tietoja ja taitoja, sekä sivutaan myös esineiden internetin (IoT) sekä tekoälyn kehitystä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).