Paikalliset soveltavat kurssit

Kotitalouden peruskurssi (KOT1)

Kurssin keskeisenä sisältönä on perusruoanvalmistus, leivonta ja ravitsemus. Kurssin tavoitteena on palauttaa mieleen arjen hallinnan taitoja, tuoda onnistumisen kokemuksia, saada mukavia yhdessäolon hetkiä sekä kiinnittää huomiota omiin ruokavalintoihin. Kurssilla tutustutaan ruoanvalmistuksen aikana kemiallisiin ilmiöihin ja pyritään sitä kautta ymmärtämään onnistumisia ja epäonnistumisia. Kurssi suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kotitalouden kursseilla on materiaalimaksu. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kotitalouden juhlakurssi (KOT2)

Kurssin sisältönä on kotimainen juhlakulttuuri ja kansainvälinen ruoka- ja tapakulttuuri. Kurssin tavoitteena on laajentaa ymmärrystä kotimaisesta juhla- ja tapakulttuurista, antaa ideoita omien juhlien toteutukseen sekä tutustua kansainväliseen ruoka- ja tapakulttuuriin käytännön toteutusten kautta. Kurssi suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kotitalouden kursseilla on materiaalimaksu. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kotitalouden lukiodiplomi (KOLD)